בית הספר בנות ישראל

עיצוב מבואה בבית הספר בנות ישראל - קיר חזית
עיצוב מבואה בבית הספר בנות ישראל – קיר חזית

עיצוב מבואה בבית הספר בנות ישראל - קיר רבנים
עיצוב מבואה בבית הספר בנות ישראל – קיר רבנים

עיצוב מבואה בבית הספר בנות ישראל - תהליך עבודה
עיצוב מבואה בבית הספר בנות ישראל – תהליך התקנה

עיצוב מבואה בבית הספר בנות ישראל - לוחות תוכן מתחלף
עיצוב מבואה בבית הספר בנות ישראל – לוחות תוכן מתחלף

עיצוב מבואה בבית הספר בנות ישראל - מבט כללי
עיצוב מבואה בבית הספר בנות ישראל – מבט כללי
Scroll to Top
WhatsApp chat